nälet at

  1. Ýüzi garalyk, ysnat, ýigrenç «lagnat» sözüniň fonetik taýdan üýtgän formasy.

    • Deň-duşuňdan birjik gaýra oturma, Çalaran başyma nälet getirme. (Çary Aşyr, Poemalar)

    • Gep gezdirýäniň atasyna nälet. (Myraly)

  2. Gargyş, sögünç.