näkeslik

Hiç zadyň alnyndan dällik, bihepbelik, bolgusyzlyk.

  • Näkeslik etmek biziň üçin ýaraşmaz.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem näkeslik - näkesligi.