näletlenmek işlik

Nälet aýdylmak, gargyş edilmek, gargalamak.

  • Onuň näletlän pis häsiýetleri bolsa, häzir hem köne jemgiýetiň zyýanly galyndysy hökmünde näletlenýän häsiýetlerdir. («Sowet edebiýaty» žurnaly)