näletlemek işlik

Nälet aýtmak, gargyş etmek, gargamak.

  • Zelili watansöýüjilik duýgusyna ýugrulan ýalkymly goşgularynda talaňçylary näletläpdir. («Sowet edebiýaty» žurnaly)