münejjim

Könelişen söz Ýyldyzlardan hasap tutup pal atýan, palçy, astrolog.

  • Patyşa öýesine münejjimlerini, gurrandazlaryny ýygnady. («Görogly» eposy)