münderilgi

Gat-gat edilip basylgy, biri biriniň üstüne goýulgy, münder-münder edilen.

  • Halynyň üstündäki gat bar ýassyklar münderilgiline galdy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)