müňküldemek işlik

Herekete gelmek, gymyldamak.

  • Halnazaryň dodaklary müňküldedi, ýumrugyny ýokary galdyryp, galjak ýaly göründi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

ýürek müňküldemek

seret ýürek 1

  • Biziň bolsa ýüregimiz müňküldäp dur. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • müňküldedi
  • müňküldejek
  • müňküldemegi
  • müňküldemek
  • müňküldeýäni
  • müňküldeýärdi
  • müňküldäp
  • müňküldär