inwalidlik

Kesellilik ýa-da garrylyk zerarly işe ýarawlylyk ukybyny ýitirenlik, inwalidiň ýagdaýy, maýyp-müjrüplik.

  • Ýaşynyň çene ýetenligine salgylanyp, prawleniýe oňa işden boşap, inwalidlige geçmegi telim gezek teklip edipdi. (N. Jumaýew, Ak derek)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem inwalidlik - inwalidligi.