inwentar

Edara, kärhana we ş. m. degişli bolan predmetleriň, zatlaryň jemi.

  • Biziň öz motosikletimiz, medeni inwentarymyz bolar. («Sowet Türkmenistany» gazeti)