intonasiýa

Gepleşigiň sazlaşykly, mylaýym heňli gurluşy, geplenende äheňiň, sesiň ýokary galyp we aşak düşüp gezekleşip durmagy.

  • Olar originalyň intonesiýasyny, emosional güýjüni berip bilipdir. («Sowet edebiýaty» žurnaly)