inwentarizasiýa

Bir edaranyň, guramanyň, kärhananyň we ş. m. emlägini hasaba alyp, spisogyny düzüş.

  • Kolhozlarda hasabat ýygnaklaryna taýýarlygy inwentarizasiýa geçirmek bilen birlikde alyp barmak gerek. («Sowet Türkmenistany» gazeti)