giýewçilemek işlik

Könelişen söz seret giýewlemek

  • Onuň giýewçilemek hakyndaky edip beren gülkünç gürrüňleri bilen Käriz obasynyň beri başyndan girdik. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)