gitmek işlik

 1. Bir tarapa barmak, ýöremek, ugramak.

  • Giden getirer, oturan nyrh sorar. (nakyl)

 2. Taşlap ötägitmek, işden gitmek.

  • Gullukdan gitmek.

 3. Dowam etmek.

  • Atyşyk diňe depäň töwereginde, derýaň kenarynda gitýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 4. Sarp edilmek, geçmek.

  • Wagtyň biderek gitmek.

 5. Göçme manyda Çümmek batmak, girmek.

  • Pikire gitmek.

 6. Kömekçi işlik funksiýasynda ysnyşyp gelýän işligi bilen birlikde gymyldynyň ýakynlaşmagyny we bolup gutaranyny görkezýär.

  • Sürüp gitmek, ylgap gitmek, gaýtyp gitmek ýüzüp gitmek, syrylyp gitmek, begenip gitmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gitmek - gidýär, gider, gidipdir.