gizlemek işlik

Birinden ýaşyrmak, ýygşyrmak.

  • Begenç, sen gizlänsiň! Aýsoltan ýylgyryş alamatyny gizläp bilmedi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Bäşatarym bilen naganymy hem golaýjakda gizledim. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Emma ýaglyk gizlärden ýoňsuzdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Aýrana gelen tabagyny gizlemek. (nakyl)