giýewlemek gi‧ýew‧le‧mek işlik

Könelişen söz Atasy öýüne gaýtarylan gelniň yzyndan ogryn ýagdaýda görme-görşe barmak (adamsy hakda).

  • Men hem kempirimiň yzyndan giýewlemäge baramda tutulyp, suwa salma ýenjildim. (N. Pomma, Egri eýikmez)


Duş gelýän formalary
  • giýewleme
  • giýewlemäge