gapyşmak ga‧pyş‧mak işlik

 1. Dişleşip uruşmak, biri-biriňi gapmak, biri-biriňe agyz salmak, dişleşmek.

  • Atlar käwagt depişip gapyşýardylar. (L. N. Tolstoý, Eserler)

 2. Biri-birine oklap tutmak.

  • Top gapyşmak.

 3. Iki zadyň ýüz tarapy birleşmek, bir zat ýaly bolmak.

 4. Gyt bolmak, hiç ýerden tapylmazlyk.

 5. Apy-tupan turmak, bulaşmak (howa hakda).

  • At tozundan asman- zemin gapyşar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • gapyşan
 • gapyşar
 • gapyşdymy
 • gapyşmak
 • gapyşyp
 • gapyşypdy
 • gapyşypdyr
 • gapyşypdyňyz
 • gapyşýar
 • gapyşýardylar