gara-gura ga‧ra-gu‧ra

Köne-küşül, hapa-supa mata ýyrtygy we ş. m. zatlar.

  • Bu oda salsaň tütemejek köne-küşül, ýyrtyk-ýirik geýimleriňi gara-gura çöpleýäne berseň bolmaýarmy?


Duş gelýän formalary
  • gara-gurasyny