gaýtalanmak işlik

  1. Gaýtalap durulmak, gaýtadan edilmek.

    • Fantastiki ertekilerde üçleme, ýagny bir zadyň, bir wakanyň üç gezek gaýtalanmak häsiýeti bar. («Edebiýat»)

    • Konstantinapolda gozgalaňlar gaýtalanyp durupdyr. (Orta asyrlar taryhy)

  2. Täzelenip durmak, täzelenmek (kesel we ş. m. hakda).