gaýta-gaýta

Yzly-yzyna, öwran-öwran birnäçe gezek, birnäçe ýola.

  • Güler ýüzüne gaýta-gaýta bakdym men. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Ol diş poroşagy bilen dişini gaýta-gaýta arassalady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ene mündi ejesiniň dyzyna, gaýta-gaýta bakýar onuň ýüzüne. («Sowet edebiýaty» žurnaly)