gaýtam

[gaýta:m]

Munuň tersine muňa garamazdan, tersine.

  • Gaýtam, seniň şunça ok-ýarag alyp geleniňi eşitse seni ýanyna çagyrar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ol goşa geläýende-de ondan haýyr bolman, gaýtam zyýan bolmagy mümkin. («Sowet edebiýaty» žurnaly)