gaýtalamak işlik

  1. Ýaňadandan etmek, gaýtadan etmek, ýene bir gezek.

    • Ol ýaňka aýdanlaryny gaýtalap, beter gygyrdy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

    • Mährijemal bada-bat aýdan sözlerini ýene gaýtalapdyr. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  2. Täzeden döremek ýene-de peýda bolmak (ýara, kesel we ş. m. hakda).