gaýta

  1. seret gaýtam

    • Gaýta, ýeri gelende biziň hem kömek bermegimiz gerek. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

    • Kakasynyň doganlarynyň gorkuzjak bolmagy Gurda çigit ýaly-da täsir etmeýärdi, gaýta ony öjükdirýärdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  2. Gezek, ýola.

    • Bäş gaýta bäş-ýigrimi bäş.