egrişmek eg‧riş‧mek işlik

Egirmäge kömekleşmek, kömek bermek, köpçülik bolup egirmek, bilelikde egirmek.