egrilmek eg‧ril‧mek işlik

 1. Towlanyp sapak edilmek, tow berlip eriş edilmek.

 2. Bir ýere, bir zadyň daşyna ýygnanmak, toplanmak, üýşmek, daşyny almak.


Duş gelýän formalary
 • egrildik
 • egrildiler
 • egrilen
 • egrilende
 • egriler
 • egrilerde
 • egrilerden
 • egrileri
 • egrilerini
 • egrilip
 • egrilmedik
 • egrilmeleri
 • egrilmelerine
 • egrilmeli
 • egrilmäniň
 • egrilýän
 • egrilýär