egşitmek eg‧şit‧mek işlik

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem egşitmek - egşidýär, egşider, egşidipdir.

ýüzüňi egşitmek

Gaşyňy çytyp gaharly görünmek, gaharly bolmak.

  • Ol ýüzüni egşidip gaýtdy. (M. Ý. Lermontow, Biziň Zamanymyzyň Taryhy)