eşekgeriş

  1. seret eşegarka

    • Bular kiçeňräjik eşekgeriş tamlardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Göçme manyda Ortasy, bili, üsti teňňi.

    • Ýagyrnyň küýki, sakar, maňlaýy tüňňi, gözleri çukur, burmy eşekgeriş, sesi boguk biri ýerinden dik galdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)