eşegarka

Iki tarapa ýapgyt edilip salnan, eşekgeriş (tamyň üsti hakda).

  • Han iki tarapyny gar syrgyny basan, eşegarka çiliň üstüne çykdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)