esse

  1. San bilen gelen, mukdaryň artyklyk derejesini görkezýän söz.

    • Iki esse köp işledi. (B. Seýtäkow, Döwürdeşler)

    • Onuň howsalasy öňküsinden ýüz esse artdy. (B. Seýtäkow, Döwürdeşler)

  2. San we käbir sözler bilen gelende, tutuş zadyň bölegini aňladýan söz.

    • Iki essesini paýlady.