duşmançylyk

[duşma:nçylyk]

seret duşmanlyk

 • Galmady duşmançylyk hiç bir urugda, tirede. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem duşmançylyk - duşmançylygy.


Duş gelýän formalary
 • duşmançylyga
 • duşmançylygam
 • duşmançylygy
 • duşmançylygym
 • duşmançylygyna
 • duşmançylygyny
 • duşmançylygynyň
 • duşmançylygyň
 • duşmançylykda
 • duşmançylyklary
 • duşmançylyklaryna
 • duşmançylyklaryny
 • duşmançylykly