duşuşmak işlik

[du:şuşmak]

Biri-biri bilen sataşmak, biri bilen duş gelmek, görüşmek.

 • Merdan aga bilen gijaralar kontorada duşuşdyk. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)


Duş gelýän formalary
 • duşuşaly
 • duşuşalyň
 • duşuşan
 • duşuşanda
 • duşuşandan
 • duşuşandygy
 • duşuşandygym
 • duşuşandygyny
 • duşuşandyklaryny
 • duşuşandyr
 • duşuşanlary
 • duşuşanlarynda
 • duşuşanlaryndan
 • duşuşanlygy
 • duşuşanyma
 • duşuşanymy
 • duşuşanymyzda
 • duşuşanymyzdan
 • duşuşanyndan
 • duşuşanyny
 • duşuşar
 • duşuşardy
 • duşuşardym
 • duşuşarlar
 • duşuşarsyň
 • duşuşaryn
 • duşuşarys
 • duşuşaýsa
 • duşuşaýsalar
 • duşuşaýyn
 • duşuşdy
 • duşuşdyk
 • duşuşdylar
 • duşuşdym
 • duşuşdyň
 • duşuşdyňyz
 • duşuşjaga
 • duşuşjagyna
 • duşuşjagyny
 • duşuşjak
 • duşuşjakdygy
 • duşuşjakdygyna
 • duşuşjakdygyny
 • duşuşjakdyklaryny
 • duşuşjakdyr
 • duşuşmady
 • duşuşmadyk
 • duşuşmadylar
 • duşuşmaga
 • duşuşmaga-da
 • duşuşmagam
 • duşuşmagy
 • duşuşmagyma
 • duşuşmagymyz
 • duşuşmagymyza
 • duşuşmagyna
 • duşuşmagynda
 • duşuşmagyny
 • duşuşmagynyň
 • duşuşmagyň
 • duşuşmajagyna
 • duşuşmajakdygy
 • duşuşmak
 • duşuşmakda
 • duşuşmakdan
 • duşuşmaklary
 • duşuşmaklaryna
 • duşuşmaklaryny
 • duşuşmaklygy
 • duşuşmakçy
 • duşuşmaly
 • duşuşmalydy
 • duşuşmalydygyny
 • duşuşmalydyr
 • duşuşmalydyrlar
 • duşuşman
 • duşuşmandy
 • duşuşmandygyny
 • duşuşmandylar
 • duşuşmandym
 • duşuşmansoň
 • duşuşmazdan
 • duşuşmazlar
 • duşuşmazlygy
 • duşuşmazyndan
 • duşuşmaýan
 • duşuşmaýar
 • duşuşsa
 • duşuşsak
 • duşuşsaňyz
 • duşuşybam
 • duşuşyp
 • duşuşypdy
 • duşuşypdylar
 • duşuşypdyr
 • duşuşypdyrlar
 • duşuşýan
 • duşuşýandygyna
 • duşuşýanlygynyň
 • duşuşýanymy
 • duşuşýar
 • duşuşýardy
 • duşuşýardyk
 • duşuşýardylar
 • duşuşýardym
 • duşuşýarlar
 • duşuşýarys