duşman

[duşma:n]

  1. Duşmançylyk ýagdaýynda bolan, ganym, ýagy.

    • Ýa uruşda basylyp, duşmanlara ýesir düşäýdimikä?! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Zyýan getirýän, şikes ýetirýän zatlar.

    • Soňky puşman -- öte duşman. (nakyl)