duşman duş·man

[duşma:n]

 1. Duşmançylyk ýagdaýynda bolan, ganym, ýagy.

  • Ýa uruşda basylyp, duşmanlara ýesir düşäýdimikä?! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Zyýan getirýän, şikes ýetirýän zatlar.

  • Soňky puşman -- öte duşman. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • duşmana
 • duşmanam
 • duşmanda
 • duşmandan
 • duşmandy
 • duşmandygyny
 • duşmandym
 • duşmandyr
 • duşmandyrlar
 • duşmanlar
 • duşmanlara
 • duşmanlardan
 • duşmanlarmy
 • duşmanlary
 • duşmanlarydyr
 • duşmanlarym
 • duşmanlaryma
 • duşmanlarymam
 • duşmanlarymdan
 • duşmanlarymyz
 • duşmanlarymyzy
 • duşmanlarymyzyň
 • duşmanlaryn
 • duşmanlaryna
 • duşmanlaryndan
 • duşmanlaryny
 • duşmanlarynyň
 • duşmanlaryň
 • duşmanlaryňa
 • duşmanlaryňy
 • duşmanlaryňyz
 • duşmanlaryňyzyň
 • duşmanlydyr
 • duşmanlygy
 • duşmanlygyna
 • duşmanlygyny
 • duşmanlyk
 • duşmany
 • duşmanydy
 • duşmanydyr
 • duşmanym
 • duşmanyma
 • duşmanymy
 • duşmanymyz
 • duşmanymyzam
 • duşmanymyzy
 • duşmanymyň
 • duşmanyna
 • duşmanynam
 • duşmanyndan
 • duşmanyny
 • duşmanynyň
 • duşmanyň
 • duşmanyňa
 • duşmanyňam
 • duşmanyňdyr
 • duşmanyňky
 • duşmanyňy
 • duşmanyňyz
 • duşmanyňyza
 • duşmanyňyzyň
 • duşmanyňyň
 • duşmança