duşuşyk

[du:şuşyk]

 1. Biri-biriň bilen sataşmaklyk, duş gelmeklik.

  • Duşuşyk ýakyndyr gülüm, Aýlar jan. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

 2. Biri bilen tanyşmak hem-de gürrüňdeş bolmak maksady bilen guralýan kabul edilişik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem duşuşyk - duşuşygy.


Duş gelýän formalary
 • duşuşyga
 • duşuşygam
 • duşuşygy
 • duşuşygydy
 • duşuşygydyr
 • duşuşygym
 • duşuşygymy
 • duşuşygymyz
 • duşuşygymyza
 • duşuşygymyzda
 • duşuşygyn
 • duşuşygyna
 • duşuşygynda
 • duşuşygyndaky
 • duşuşygyndan
 • duşuşygyny
 • duşuşygynyň
 • duşuşygyň
 • duşuşygyňam
 • duşuşygyňyz
 • duşuşygyňyzda
 • duşuşygyňyzyň
 • duşuşykda
 • duşuşykdan
 • duşuşykdy
 • duşuşykdygyna
 • duşuşykdygyny
 • duşuşykdyr
 • duşuşyklar
 • duşuşyklara
 • duşuşyklarda
 • duşuşyklardan
 • duşuşyklardyr
 • duşuşyklary
 • duşuşyklary-da
 • duşuşyklarymy
 • duşuşyklarymyz
 • duşuşyklarymyzdan
 • duşuşyklarymyzy
 • duşuşyklarymyň
 • duşuşyklaryna
 • duşuşyklarynda
 • duşuşyklaryndan
 • duşuşyklaryny
 • duşuşyklarynyň
 • duşuşyklaryň