duşuşyk

[du:şuşyk]

  1. Biri-biriň bilen sataşmaklyk, duş gelmeklik.

    • Duşuşyk ýakyndyr gülüm, Aýlar jan. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

  2. Biri bilen tanyşmak hem-de gürrüňdeş bolmak maksady bilen guralýan kabul edilişik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem duşuşyk - duşuşygy.