duşmanlyk

[duşma:nlyk]

Biri-biriňi ýigrenmeklik bilen edilýän gatlaşyk we hereket, ganymlyk, ýagylyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem duşmanlyk - duşmanlygy.


Duş gelýän formalary
  • duşmanlygy
  • duşmanlygyna
  • duşmanlygyny
  • duşmanlyklaryny