boşaşmak işlik

  1. Kem-kemden boşamak, bir zadyň içindäkiler aýrylyşmak, çykyşmak.

  2. Birneme gowşaşmak.

    • Maşynyň nurbatlary boşaşypdyr.

  3. Iş azalyşmak, iş ýeňleşmek.

    • Eller boşaşyp, gabady gelende oturyşarys, gürrüňleşeris.