boşluk

  1. seret boşlaň

    • Boşlukdan hem çykýan zat ýok, bir işe ýerleşilse gowy boljak.

  2. Hiç kim ýokluk, boşlaň.

  3. Ekin-tikin we ş. m. zat ekilmedik, boş ýatan.

    • Bular baryp bir boşluk ýeri ekjek bolupdyrlar. («Türkmen Halk Ertekiler Ýygyndysy»)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem boşluk - boşlugy.