bakja

Gök ekin ekilen ýer, bossan.

  • Aga, men pikir edýän-şu bakjada gawun-garpyz köpmükä, ýa asmanda ýyldyz? (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

balalar bakjasy

seret bala

  • Hazar öň balalar bakjasynda terbiýelenip, häzir başlangyç mekdebiniň okuwçysydy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)