bakaly ba‧ka‧ly kömekçi

[baka:ly]

«Göreli, hany» diýen many aňladýan kömekçi söz.

  • Meniň paltomy çykar bakaly! (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

  • Gämini kenara ýana bakaly. (Şekspir, Otello)