bakjaklamak işlik

Daş-töweregiňe, gapdallaryňa seretmek, garanjaklamak.

  • On iki ýaşly sarymaňyz çaga hiçbir zadyň manysyna düşünmän, gorkuly gözleri bilen bakjaklap seretdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Bakjaklama sagyň bilen soluňa, Tä gelinçäň, garaşaryn ýoluňa. (Çary Aşyr, Poemalar)