bakjaklaşmak işlik

Köp bolup bakjaklamak, bilelikde bakjaklamak, garanjaklaşmak.

  • Atlar märekäniň ortasy bilen asta-asta seňkildäp, iki baka bakjaklaşyp ugranlarynda, bütin märekäniň ünsüni özüne çekipdiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)