ýenjilmek işlik

  1. Urlup myžžygy çykarylmak, urulmak, kötek iýmek.

    • Pökgi wala mazaly ýenjilipdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Çekiçlenip sozulmak, çekiç bilen urulmak (metal hakynda).