ýene

 1. Ýamaşgan, täzeden, gaýtadan.

  • Bahar ýüregine düwen bir zadyny ýene soramakçy boldy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Ýene-de, başga-da.

  • Ýene üç manatlyk haryt al.

 3. Bolsa-da, diýseň hem, gaýta.

  • Ýaltarak diýäýmeseň, ýene-de şonuň adamkärçiligi ýaman däldir.

ýenäň-ýenesi bar

Ýene-de bir wagtlar, geljekde.

 • Ýenäň ýenesi bar, sygryň gölesi bar. (Aforizm)


Duş gelýän formalary
 • ýene-de
 • ýenede
 • ýeneler
 • ýenelerem
 • ýeneleri
 • ýeneleriň
 • ýenem
 • ýenemi
 • ýenesi
 • ýenesidir
 • ýenä
 • ýenäniň
 • ýenäňi