ýeňiji

Üstün çykyjy, ýeňiş gazanyjy.

  • Ynha paýtagtymyz Watan adyndan, Salýut berýär ýeňijiler şanyna. (A. Kekilow, Söýgi)

  • Döwlete tabşyrys ýokary hasyl, Çünki biz ýeňiji -- zähmetkeş nesil. (N. Pomma, Saýlanan eserler)