ýene-ýeneler

Birentekler, birnäçeler we şuňa meňzeşler.