ýençmek ýenç‧mek işlik

 1. Pugta urmak, mazaly saýgylamak, ýençgilemek.

  • Men maşgalamy yzymda taşlap, talaňçylyk etmege, garyplary ýençmäge, gan dökmäge gelemok. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ol käýindi-de, maňlaýyna ýençmäge başlady. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 2. Çekiçlemek, sozmak, çekiç bilen urmak (metal hakynda).

  • Demri ýenjip sozmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýençmek - ýenjýär, ýenjer, ýenjipdir.


Duş gelýän formalary
 • ýenjen
 • ýenjende
 • ýenjenden
 • ýenjendiklerini
 • ýenjenime
 • ýenjeniň
 • ýenjenlerinden
 • ýenjer
 • ýenjerin
 • ýenjerler
 • ýenjesi
 • ýenjip
 • ýenjipdi
 • ýenjipdiler
 • ýenjipdim
 • ýenjipdir
 • ýenjipdirler
 • ýenjipdiň
 • ýenjiň
 • ýenjýär
 • ýenjýärdi
 • ýenjýärler
 • ýençdem
 • ýençdi
 • ýençdiler
 • ýençdilermi
 • ýençdiň
 • ýençmedilermi
 • ýençmegi
 • ýençmegiň
 • ýençmek
 • ýençmekde
 • ýençmekdi
 • ýençmekleri
 • ýençmeklikden
 • ýençmekmi
 • ýençmeler
 • ýençmeleri
 • ýençmeli
 • ýençmelidi
 • ýençmelidir
 • ýençmäge
 • ýençse
 • ýençseler
 • ýençseň