ýeneki

Geljekki, indiki.

 • Ol öz perzendini gaýgyrmak bilen, ýenekilerinden, howatyr edip, gözýaş hem dökdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • ýeneki-de
 • ýenekide
 • ýenekiden
 • ýenekidir
 • ýenekiler
 • ýenekilerem
 • ýenekilerinden
 • ýenekileriniň
 • ýenekili
 • ýenekimi
 • ýenekinem
 • ýenekini
 • ýenekiniň
 • ýenekisem
 • ýenekisi
 • ýenekisine
 • ýenekisini
 • ýenekiňe
 • ýenekiňem
 • ýenekiňizi
 • ýenekä