ýüwürdilmek işlik

Dokamak üçin dokmanyň erşini gerip, taýýar edip goýmak.

  • Öýüň gapböwründe ýüwürdilen düýp halynyň üstünde aýnanyň ýeke özi oturyp, başyny aşak salyp, dokma dokaýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)