ýüwrük ýüw‧rük

seret ýyldam

 • Mesliginden jylaw çeýnäp ýüwrük at, Basan ýerin köwläp, gumdan ýol açýar. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 • Gelipdirler ýüwrük atly, ýaragly. («Görogly» eposy)

 • Ol, ýüwrük atlaryň hojaýynydy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

 • Ýüwrük ýaryşda belli, namart -- tabakda. (nakyl)

 • It ýüwrügin tilki söýmez, gamly kişi gülki söýmez. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýüwrük - ýüwrügi.

ýüwrük eller

Çalasyn hereket edýän, çalt işleýän el.

 • Onuň bir eli keserli, bir eli ýüpli, ýüwrük elleri gözleriniň yzyna eýerýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • ýüwrüge
 • ýüwrügi
 • ýüwrügim
 • ýüwrügin
 • ýüwrügini
 • ýüwrügiň
 • ýüwrükdir
 • ýüwrükleriň
 • ýüwrükligi
 • ýüwrüklik