ýüwürji

Gelin maşgalanyň öz adamsynyň kiçi erkek doganyna garyndaşlyk taýdan berýän ady.

  • Göwünli-göwünsiz bir gün Ýüwürjime dakdylar. (B. Kerbabaýew, Poemalar)

  • Ýüwürjisiniň gelenine begenip, onuň ýüzi açylmady, gaýta gamaşdy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)