ýüwürdişmek işlik

Ýüwürtmäge kömekleşmek.

  • A gyz, Nurjahan, şu gün eliň degse, maňa bir dokmajyk ýüwürdişeweri! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Maral ejesine dokma ýüwürdişip otyrdy.