ötürilmek işlik

  1. Geçirilip goýberilmek, ugradylmak.

    • Ýakyn ýol bilen ötürilmek.

  2. Bir zadyň içinden geçirilmek.

    • Iňňä sapak ötürilmek.

  3. Dakylmak, geýdirilmek, ildirilmek.

    • Köýnegiň ilikleri ötürildi.